Rejestracja

-

"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ecolab spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Akcji Czyste Ręce, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926)".